Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Kontrakt Small Grant nr 11540180

Wkład państw Grupy Wyszehradzkiej w rozwój Europejskiej Sieci Pacjentów z Rzadkimi Chorobami Układu Nerwowego

POLSKIE STOWARZYSZENIE CHOROBY HUNTINGTONA

    MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

Dr Daniel Zielonka ukończył Akademie Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2001 roku. Już w trakcie trwania studiów zajmował się badaniami nad chorobą Huntingtona. W 2004 roku obronił rozprawę doktorską poświęcona chorobie Huntingtona na Akademii Medycznej w Poznaniu a od 2006 roku pracuje w Katedrze Medycyny Społecznej najpierw Akademii Medycznej a od 2007 roku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz jest koordynatorem Europejskiej Sieci Choroby Huntingtona (EHDN) w Polsce. Od 2007 roku Europejska Siec Choroby Huntingtona w Polsce ścisłe współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Choroby Huntingtona a od 2009 roku dr Daniel Zielonka jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia. W 2008 roku dr Daniel Zielonka uzyskał tytuł specjalisty neurologa a w 2015 roku został kierownikiem Pracowni Epidemiologii Chorób Rzadkich i Neuroepidemiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu a od 2016 starszym koordynatorem krajowym Europejskiej Sieci Choroby Huntingtona.

Dr Daniel Zielonka jest autorem wielu publikacji na temat choroby Huntingtona w czasopismach polskich i zagranicznych. Poza choroba Huntingtona w kręgu jego zainteresowań leżą również inne rzadkie choroby neurologiczne. Dr Daniel Zielonka jest pomysłodawcą utworzenia europejskiej sieci dla neurologicznych chorób rzadkich w tym choroby Huntingtona. Dr Daniel Zielonka jest zawsze otwarty na potrzeby pacjentów służy im pomocą i radą w trudnych chwilach.