Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Kontrakt Small Grant nr 11540180

Wkład państw Grupy Wyszehradzkiej w rozwój Europejskiej Sieci Pacjentów z Rzadkimi Chorobami Układu Nerwowego

POLSKIE STOWARZYSZENIE CHOROBY HUNTINGTONA

    MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

  KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA
  WKŁAD PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W ROZWÓJ EUROPEJSKIEJ SIECI PACJENTÓW Z RZADKIMI CHOROBAMI UKŁADU NERWOWEGO
  23 kwietnia 2016 r.
  Hotel Golden Tulip, Warszawa, ul. Towarowa 2, Polska

  23 kwietnia 2016 r. (sobota)
  08:00 - 09:00 Rejestracja uczestników

  09:00 - 09:20 Danuta Lis, Jerzy T. Marcinkowski - Rozpoczęcie

  Europejska Sieć Referencyjna dla Rzadkich Chorób Neurologicznych

  09:20 - 09:40 Jean Marc Burgunder, Szwajcaria Przedstawienie Projektu

  09:40 - 10:00 Przedstawienie uczestników z Grupy Wyszehradzkiej

  Indywidualna sesja Członków z Państw Wyszehradzkich

  10:00 - 10:10 Daniel Zielonka, Polska - Wprowadzenie i cele I-go spotkania

  10:10 - 11:50 Przedstawienie się uczestników - wymiana informacji na temat obecnej praktyki klinicznej i badań naukowych w neurologicznych chorobach rzadkich w Europie. zaprezentowanie swojej koncepcji utworzenia Sieci Rzadkich Chorób Neurologicznych

  11:50 - 12:00 Przerwa kawowa

  Kontekst europejski i globalny utworzenia wspólnej Sieci

  12:00 - 12:30 Bernhard Landwehrmeyer, Niemcy Choroba Huntingtona i badania obserwacyjne

  12:30 - 12:50 Adrian Danek i Bernhard Landwehrmeyer, Niemcy Doświadczenie w tworzeniu Sieci dla Neuroacantocytozy. tworzenie sieci i platformy internetowej

  12:50 - 13:00 Jean Marc Burgunder, Szwajcarii Europejska Sieć Referencyjna dla Rzadkich Chorób Neurologicznych i wkład Państw Wyszehradzkich

  13:00 - 14:00 Jean Marc Burgunder, Szwajcaria, moderator dyskusji Europejska Sieć Referencyjna dla Rzadkich Chorób Neurologicznych – identyfikacja i możliwość prowadzenia projektów opartych na współpracy. Podjęcie kroków w rozwój sieci i odpowiedzialność za przyszłą współpracę.

  14:00 - 15:00 Przerwa obiadowa

  15:00 - 15:30 Rafał Płoski, Polska Sekwencjonowanie genomu jako nowego narzędzia diagnostycznego do pracy w sieci

  15:30 - 16:30 Daniela Zielonka, Polska, moderator dyskusji Ocena możliwości i wyzwań dla pacjentów z Państw Wyszehradzkich

  16:30 - 16:50 Przerwa

  16:50 - 18:00 Daniela Zielonka, Polska, moderator dyskusji Omówienie zadań dla uczestników badania

  18:00 - 19:00 Danuta Lis, Daniel Zielonka - Podsumowanie I-go spotkania Przedstawicieli Państw Wyszehradzkich

  Zakończenie konferencji

  19:00 Kolacja


  PROGRAM PROJEKTU