Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Kontrakt Small Grant nr 11540180

Wkład państw Grupy Wyszehradzkiej w rozwój Europejskiej Sieci Pacjentów z Rzadkimi Chorobami Układu Nerwowego

POLSKIE STOWARZYSZENIE CHOROBY HUNTINGTONA

    MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

Pracuje w I Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie. Od 2007 roku jest badaczem w ośrodku Europejskiej Sieci Choroby Huntingtona współtworzonym przez Zakład Genetyki IPiN i I Klinikę Neurologiczną. Od 2012 roku jest jednym z koordynatorów Europejskiej Sieci Choroby Huntingtona w Polsce.